Heksagram – porozumienie międzyludzkie

Sześciokątna gwiazda foremna składająca się z dwóch trójkątów równobocznych przeplecionych pomiędzy sobą w sposób stanowiący całość. Jest jedna z najbardziej znanych gwiazd. Jej pochodzenie wywodzi się z czasów Króla Salomona, Wykorzystywał on ten znak jako pieczęć. Potrafił przy jego pomocy, jak saga niesie, wzmocnić tak swą energetyczną moc, że najpierw przywołał demony, które wzniosły jego Świątynie w Jerozolimie a następnie je odpędził. Salomon nakazał swoim poddanym, aby wzmacniali swoje siły życiowe tak jak on to czynił, przed podjęciem każdej czynności w swoim życiu, a zrealizują każde zamierzenie. W tym celu powinni wykonywać w skupieniu oddechy i postępować za nimi myślą. Tak jak nakazują dwa trójkąty w znaku. Myśl skupić na białym świetle nieba i wraz ze swoim oddechem wprowadzić ją do siebie a następnie do środka ziemi, w której należy wyobrażać sobie ogromny biały kryształ. Drugi trójkąt skierowany ostrzem do góry nakazuje, aby skupioną myśl na tym białym krysztale w środku ziemi poprowadzić przez swoje ciało do nieba w nieskończoność, wykonując w tym czasie drugi oddech. To było tajemnicą pieczęci heksagramowej. Po świadomym wykonywaniu takich czynności z Heksagramem zawieszonym na wysokości splotu słonecznego, podświadomość przypomina sobie stary zapis i rozszyfrowuje abstrakcyjną mowę oddziaływującą na płaszczyznie nadświadomości. Jest to święta mowa zakodowana w odczuciach a ocierając się o ten zapewne najstarszy abstrakcyjny język możemy doznać poczucia zjednoczenia, transcendencji i tak głębokiego wglądu w swoje wnętrze ze poczujemy że tylko serce jest kompasem w naszym życiu.

Energetyzator ten pomaga: osiągnąć harmonie i równowagę, ułatwia zdobywanie wiedzy.

Niezbędny w mediacjach i przy zawieraniu umów. Przyczynia się do uzyskania wszelkiego porozumienia. Chroni przed niepowodzeniami. Zaleca się przy noszeniu ciągłym energetyzatora, często wykonywać oddechy doenergetyzujące.