Dziękuję za seminarium

Dziękuję za seminarium. Wiedza na temat domów kopułowych jest bardzo obszerna i nie mieści się w ramach dzisiejszego, tradycyjnego budownictwa. Wymusza wręcz pogłębianie wiedzy.