Kompasy do zamówienia #9955

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Damian
Nazwisko :Hellwing
Data urodzenia :11-07-1987
Płeć :m