Kompasy do zamówienia #9947

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbeta
Nazwisko :Jakubiak
Data urodzenia :05-08-1989
Płeć :k