Kompasy do zamówienia #9947

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Helena
Nazwisko :Jakubiak
Data urodzenia :01-03-1987
Płeć :k