Kompasy do zamówienia #9944

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Szymon
Nazwisko :Musik
Data urodzenia :07-12-1981
Płeć :m