Kompasy do zamówienia #9929

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Lidia
Nazwisko :Grodzka
Data urodzenia :13-11-1964
Płeć :k