Kompasy do zamówienia #9929

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Dorota
Nazwisko :Rudzka
Data urodzenia :11-03-1964
Płeć :k