Kompasy do zamówienia #9921

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wioleta
Nazwisko :Szpilewska
Data urodzenia :06-04-1983
Płeć :k