Kompasy do zamówienia #9916

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Aleksander
Nazwisko :Ziółek
Data urodzenia :15-06-1953
Płeć :m