Kompasy do zamówienia #9893

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ryszard
Nazwisko :Romański
Data urodzenia :30-01-1960
Płeć :m