Kompasy do zamówienia #9884

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Malicka
Data urodzenia :22-08-1988
Płeć :k