Kompasy do zamówienia #9880

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sebastian
Nazwisko :Sergiel3
Data urodzenia :01-05-2018
Płeć :m