Kompasy do zamówienia #9872

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Łukasz
Nazwisko :Haluch
Data urodzenia :17-09-1983
Płeć :m