Kompasy do zamówienia #9872

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Zbigniew
Nazwisko :Wawrzonek
Data urodzenia :15-01-1974
Płeć :m