Kompasy do zamówienia #9855

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Małgorzata
Nazwisko :Matuszczyk
Data urodzenia :09-07-1983
Płeć :k