Kompasy do zamówienia #9855

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Tomczak
Data urodzenia :18-08-1973
Płeć :m