Kompasy do zamówienia #9855

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Wojciech
Nazwisko :Rzepka
Data urodzenia :15-10-1980
Płeć :m