Kompasy do zamówienia #9847

Dane dla kompasu nr 1

Imię :SZYMON
Nazwisko :WELK
Data urodzenia :13-02-2013
Płeć :m