Kompasy do zamówienia #9847

Dane dla kompasu nr 1

Imię :MAGDALENA
Nazwisko :WELK
Data urodzenia :01-06-2003
Płeć :k