Kompasy do zamówienia #9847

Dane dla kompasu nr 1

Imię :WOJCIECH
Nazwisko :Imianowski
Data urodzenia :27-10-2017
Płeć :m