Kompasy do zamówienia #9843

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Jolanta
Nazwisko :Forczmańska
Data urodzenia :06-09-1963
Płeć :k