Kompasy do zamówienia #9832

Dane dla kompasu nr 1

Imię :PAWEŁ
Nazwisko :PIERZGA
Data urodzenia :10-06-1978
Płeć :m