Kompasy do zamówienia #9829

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Andrzej
Nazwisko : Lizoń
Data urodzenia :16-07-1978
Płeć :m