Kompasy do zamówienia #9827

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Michał
Nazwisko :Herian
Data urodzenia :12-04-1981
Płeć :m