Kompasy do zamówienia #9821

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Różycka
Data urodzenia :10-09-2001
Płeć :k