Kompasy do zamówienia #9813

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maria
Nazwisko :Forczmańska
Data urodzenia :23-01-1984
Płeć :k