Kompasy do zamówienia #9803

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Hałyno
Data urodzenia :04-06-1984
Płeć :k