Kompasy do zamówienia #9792

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Beata
Nazwisko :Wawrzonek
Data urodzenia :05-07-1976
Płeć :k