Kompasy do zamówienia #9788

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Leo
Nazwisko :Wawerek Bućko
Data urodzenia :03-07-2017
Płeć :m