Kompasy do zamówienia #9788

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Magdalena
Nazwisko :Wawerek
Data urodzenia :09-04-1980
Płeć :k