Kompasy do zamówienia #9788

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sebastian
Nazwisko :Bućko
Data urodzenia :05-05-1977
Płeć :m