Kompasy do zamówienia #9785

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Karolina
Nazwisko :Orzeszek
Data urodzenia :17-01-1995
Płeć :k