Kompasy do zamówienia #9769

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Monika
Nazwisko :Szymanska
Data urodzenia :20-10-1985
Płeć :k