Kompasy do zamówienia #9758

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Miroslaw
Nazwisko :Jurewicz
Data urodzenia :29-05-1962
Płeć :m