Kompasy do zamówienia #9758

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sylwia
Nazwisko :Jurewicz
Data urodzenia :11-08-1976
Płeć :k