Kompasy do zamówienia #9732

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Justyna
Nazwisko :Olszanecka
Data urodzenia :25-09-1992
Płeć :k