Kompasy do zamówienia #9729

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Nicolas
Nazwisko :Jankowski
Data urodzenia :20-03-2009
Płeć :m