Kompasy do zamówienia #9729

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Grzegorz
Nazwisko :Jankowski
Data urodzenia :29-11-1975
Płeć :m