Kompasy do zamówienia #9712

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Katarzyna
Nazwisko :Karasińska
Data urodzenia :26-06-1977
Płeć :k