Kompasy do zamówienia #9678

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sylwester
Nazwisko :Mazur
Data urodzenia :15-11-1984
Płeć :m