Kompasy do zamówienia #9647

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Agnieszka
Nazwisko :Śladowska
Data urodzenia :20-04-1976
Płeć :k