Kompasy do zamówienia #9628

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Robert
Nazwisko :Lipiński
Data urodzenia :15-05-1971
Płeć :m