Kompasy do zamówienia #9542

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Sebastian
Nazwisko :Sergiel
Data urodzenia :12-12-1982
Płeć :m