Kompasy do zamówienia #9523

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Ewa
Nazwisko :Szulejko
Data urodzenia :17-12-1977
Płeć :k