Kompasy do zamówienia #9523

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Julia
Nazwisko :Szulejko
Data urodzenia :11-09-2005
Płeć :k