Kompasy do zamówienia #9523

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Elżbieta
Nazwisko :Obrzydowska
Data urodzenia :08-07-1950
Płeć :k