Kompasy do zamówienia #9514

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Mateusz
Nazwisko :Kuza
Data urodzenia :08-04-1991
Płeć :m