Kompasy do zamówienia #9507

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Maria
Nazwisko :Bąk
Data urodzenia :07-10-1959
Płeć :k