Kompasy do zamówienia #9507

Dane dla kompasu nr 1

Imię :Anna
Nazwisko :Dalewska
Data urodzenia :22-06-1983
Płeć :k